Інвентаризаційний опис інших необоротних матеріальних активів та запасів

Інвентаризаційний опис є додатком 5 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

В шапці документу зазначається найменування установи, її код ЄДРПОУ, дата складання опису, вказується рід матеріальних цінностей, дата початку та закінчення інвентаризації та підстави для її проведення. Матеріально відповідальні особи на початку інвентаризації надають розписку про всі цінності оприбутковані та ті що вибули списані.

В таблицю вносяться дані про матеріальні цінності, які перебувають на обліку та результати їх інвентаризації: рахунок, субрахунок на якому облікуються цінності, їх найменування, вид, сорт, група, номенклатурний номер, одиниця виміру, ціна, інвентарний номер кількісна та вартісна наявність за фактичними даними та даними бухгалтерського обліку.

Скачати бланк Інвентаризаційний опис інших необоротних матеріальних активів та запасів можна за посиланням.

Додати новий коментар