Інвентаризаційний опис бланків документів суворої звітності

Інвентаризаційний опис бланків документів суворої звітності є додатком 2 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

В шапці документу вказується назва організації та її код ЄДРПОУ, дата складання опису, приводиться розписка матеріально-відповідальної особи, підстави проведення інвентаризації, дата початку та дата її закінчення.

Результати інвентаризації бланків суворого обліку вносяться до таблиці, де зазначається найменування бланків документів, номер форми, одиниця виміру, фактична наявність бланків та за даними бухгалтерського обліку з номеру до номеру включно в кількісному та грошовому еквіваленті, вказуються лишки та нестачі.

Скачати бланк інвентаризаційного опису бланків документів суворої звітності можна на нашому сайті.

Додати новий коментар