Форма N ІВ-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності

Бланк типової форми №ІВ-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності затверджено наказом Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 р. N 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення».

Бланк типової форми №ІВ-6 складається з та текстової частини. В шапці зазначають назву підприємства, на якому складається цей акт та дату його складання. В текстовій частині послідовно зазначають назва і номер охоронного документа, назву об'єкта права інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторської пропозиції), технічний або інший об'єкт (виріб, технологія виробництва, процес організації виробництва тощо), в якому використано винахід, корисну модель, промисловий зразок, компонування ІМС або раціоналізаторську пропозицію та дату початку використання.

Підписують Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності керівник організації або інша уповноважена особа, члени комісії (якщо такі є). Далі своїм особистим підписом автори або винахідники затверджують що ознайомлені зі змістом акту.

Додати новий коментар