Форма N ІВ-4 Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій

Бланк типової форми №ІВ-4 «Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій» затверджено наказом Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 р. N 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення».

Форма призначена для реєстрації заяв про раціоналізаторські пропозиції, а також реєстрації використаних раціоналізаторських пропозицій.

Нумерація здійснюється у порядку зростання.

Реєстрація здійснюється в день надходження заяви про раціоналізаторську пропозицію підрозділом з питань інтелектуальної власності або іншим підрозділом, на який покладено виконання відповідних функцій. Ця дата вказується у графі 2.

Далі у відповідних графах з 3 по 6 вказують: прізвище, ім'я та по батькові автора (співавторів), місце роботи або проживання, назву пропозиції, дату прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською.

Дата початку використання (гр. 7) указується згідно з формою N ІВ-6 або іншим рівнозначним документом.

У графах 9 та 10 відображають дані про виплату винагороди у розрізі номеру і дати документу та суми.

Додати новий коментар