Форма N ІВ-3 Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем

Бланк типової форми №ІВ-3 «Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем» затверджено наказом Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 р. N 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення».

Форма N ІВ-3 призначена для реєстрації винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань ІМС, використаних на підприємстві, включаючи ті, право на використання яких передано за ліцензією.

Реєстрації підлягають об'єкти права інтелектуальної власності, використані у власному виробництві за власними патентами та свідоцтвами, за придбаними ліцензіями, а також винаходи і промислові зразки, використані за авторськими свідоцтвами та свідоцтвами СРСР.

Нумерація використаних об'єктів права інтелектуальної власності здійснюється у порядку зростання. При необхідності ведеться окремий журнал щодо кожного з об'єктів права інтелектуальної власності.

У графі 2 наводяться повна назва охоронного документа та його номер (патент України на винахід N ..., авторське свідоцтво СРСР N ... тощо).

У графі 3 вказується назва об'єкта права інтелектуальної власності.

У разі, якщо застосовується об'єкт права інтелектуальної власності, дозвіл на використання якого одержано за ліцензією, ліцензійним договором, або використовується об'єкт права інтелектуальної власності, на який набуті майнові права інтелектуальної власності на підставі договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, до графи 4 вносяться відповідні дані. У графі 5 наводяться дані про видані ліцензії, укладені ліцензійні договори про надання дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності або договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. У графах 4, 5 проставляються дата та номер державної реєстрації договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, дата одержання (видачі) ліцензії або дата підписання ліцензійного договору.

У графі 6 указується дата початку використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, компонування ІМС (форма N ІВ-6).

Винахід, що стосується пристрою, речовини, штамму, культури клітин, корисна модель, промисловий зразок та компонування ІМС визнаються використаними з дати початку їх застосування у продукції, що виготовляється.

Винахід, що стосується способу, визнається використаним з дати його застосування у виробничому (технологічному) процесі.

Винахід, корисна модель, промисловий зразок, топографія ІМС, які визнані придатними для промислової експлуатації після експериментальної перевірки, визнаються використаними з дати передачі зразка (партії, серії), способу в експлуатацію.

У разі, якщо використовується винахід за авторським свідоцтвом СРСР у графі 7 зазначаються дата відправлення автору (авторам) повідомлення про використання винаходу та реквізити укладеного з автором договору про виплату винагороди (дата та номер реєстрації у відповідному підрозділі підприємства).

У графі 9 проставляється прибуток від використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Додати новий коментар