Довідка-виклик для виконання дипломного проекту (роботи) Форма № Н-4.03

Форма довідки-виклику (форма № Н-4.03) затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2014 року № 711 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації».

Форма довідки призначена для виклику працюючих студентів вечірньої та заочної форми навчання до вищого навчального закладу для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи). Довідка-виклик є підставою для надання працівнику додаткової оплачуваної учбової відпустки.

В шапці документу зазначається найменування вищого навчального закладу та повне найменування підприємства організації установи, де навчається та працює особа, якій надається виклик. В довідці міститься інформація про назву факультету та відділення та термін, потрібний для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

Скачати бланк довідки-виклику для виконання дипломного проекту (роботи) (форма № Н-4.03) можна за посиланням.

Додати новий коментар