Довідка-виклик для складання державних екзаменів Форма № Н-4.02

Форма довідки-виклику (форма № Н-4.02) затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2014 року № 711 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації».

Форма використовується для виклику для складання державних екзаменів студентів, які навчаються без відриву від основного місця роботи. На підставі документу студенту заочної або дистанційної форми навчання оформлюється додаткова оплачувана учбова відпустка.

В шапці довідки-виклику вказується найменування вищого навчального закладу, який надсилає виклик та повне найменування установи, де працює студент. Далі наводиться найменування інституту, факультету, відділення, прізвище, ім'я, по батькові студента, та період складання державних іспитів. Довідку підписує декан факультету.

Бланк довідки має відривний талон. Відривна частина з відміткою про вибуття в учбову відпустку видається студенту. Після складання іспитів, довідка з відповідною позначкою, яка робиться відповідальною особою навчального закладу, повертається за місцем працевлаштування.

Скачати бланк довідки-виклику для складання державних екзаменів (форма № Н-4.02) можна за посиланням.

Додати новий коментар