Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках скачать бланк

Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 24 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №866 від 09.10.2013 р.

Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів щоквартально та надається до органу Державної Казначейської служби.

В шапці документу вказуються дані про установу, її найменування, коди ЄДРПОУ, КОАТУУ, КОПФГ, форма господарювання, коди та назви класифікації та кредитування видатків державного або місцевого бюджетів.

В довідці зазначаються залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на ім'я бюджетної організації, в розрізі надходжень спеціального та загального фондів.

Скачати бланк довідки про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків можна на нашому сайті.

Додати новий коментар