Довідка про використання іноземних грантів

Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 32 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №1207 від 17.12.2014 р.

Довідка складається щоквартально бюджетними установами та надається до Державної казначейської служби згідно затвердженого графіку надання звітності.

У довідці наводиться інформація про використання грантів, отриманих за звітний період від міжнародних фінансових організацій та країн-донорів з зазначенням найменування фінансових організацій, номеру та дати договору про грант. В документі також зазначається назва заходу та мета використання гранту і вказується розмір використаного гранту за звітній період. Довідка заповнюється у гривнях з копійками.

Скачати зразок довідки про використання іноземних грантів можна на нашому сайті.

Додати новий коментар