Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

Форма звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 30 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №866 від 09.10.2013 р.

Документ щоквартально складається розпорядниками бюджетних коштів, у разі, якщо протягом звітного періоду вони спрямовували власні надходження, які перевищували затверджені бюджетні витрати, на погашення заборгованості або на інші заходи.

Довідка заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків в гривнях з копійками. В документі зазначається обсяг затверджених рішенням про місцевий бюджет (або законом про державний бюджет) власних надходжень, скільки надійшло та вказується сума понадпланових обсягів власних надходжень. Документ також містить інформацію скільки власних надходжень спрямовано на погашення заборгованості загального та спеціального фонду та суми, витрачені на заходи, які здійснюються за рахунок власних надходжень та які не забезпечені коштами загального фонду.

Скачати бланк довідки про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) можна на нашому сайті.

Додати новий коментар