Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 29 до Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №1207 від 17.12.2014 р.

Довідка надається до державного Казначейства у разі виникнення простроченої кредиторської  заборгованості по коштах загального Фонду разом з формою № 7д, № 7м.

В шапці документу вказується період, на який надається довідка та наводяться дані про установу, яка звітує.

В таблицю вносяться відомості про прострочену заборгованість минулих періодів та поточного року за наступними показниками: асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками, призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів, відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів та інша.

Скачати зразок довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду можна за посиланням.

Додати новий коментар