Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 28 до Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №1207 від 17.12.2014 р.

Довідка надається до державного Казначейства разом з формою № 7д, № 7м.

В шапці довідки зазначається дата станом на яку виникла заборгованість та наводиться найменування установи, її організаційно-правова форма господарювання, коди ЄДРПОУ, КОАТУУ, КОПФГ, коди та назви класифікації видатків та кредитування державного або місцевого бюджету.

 В таблиці наводиться розшифровка причин виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення в розрізі заборгованості минулих періодів та поточного року та наводиться розшифровка складових дебіторської заборгованості.

Скачати бланк довідки про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення можна за посиланням.

Додати новий коментар