Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних рахунках

Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 20 до цього Порядку.

Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу державного Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих установою в Казначействі станом на 1 січня поточного року. Дані довідки повинні співпадати з даними форми 1 Баланс.

В шапці довідки міститься найменування установи-клієнта та органу державної Казначейської служби. В довідці вказується номери та назви рахунків та зазначається сума залишку коштів на кожному з них цифрами та прописом. Довідка підписується керівником та головним бухгалтером установи та засвідчується печаткою та підписом працівника Казначейства.

Скачати бланк довідки про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках можна за посиланням.

Додати новий коментар