Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 21 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №26 від 27.01.2014 р.

Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів станом на перше січня проточного року та надається до органів Державної казначейської служби для проведення звірки залишків на рахунках, відкритих на ім’я установи. Дані зазначені в довідці повинні співпадати з аналогічними даними форми 1 «Баланс».

В документі вказуються номери та назви рахунків, відкритих установою, та зазначається сума коштів на них станом на 1 січня. Відповідний запис робиться цифрами та надається розшифровка прописом.

Довідка підписується керівником та головним бухгалтером установи-клієнта та засвідчується казначеєм.

Скачати довідку про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України можна на нашому сайті.

Додати новий коментар