Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання

Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 19 до цього Порядку. Додаток діє з 17.12.2014 р. згідно наказу Міністерства фінансів №1207.

Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів у разі отримання від постачальників матеріальних цінностей та передачі їх на відповідальне зберігання. Довідка надається до органів казначейської служби щоквартально.

В документі наводяться дані про необоротні активи та запаси, які були передані бюджетною установою на відповідальне зберігання, вказується найменування організації, яка отримала матеріальні цінності, підстави для передачі та термін зберігання. Довідка складається в гривнях з копійками у розрізі субрахунків.

Скачати бланк довідки про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання можна за посиланням, що нижче.

Додати новий коментар