Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 34 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №866 від 09.10.2013 р.

Довідка щоквартально складається розпорядниками бюджетних коштів у разі наявності кредиторської заборгованості.

У довідці надається детальна розшифровка кредиторської заборгованості, яка склалася у бюджетній установі станом на 01.01.2011 року за зобов’язаннями, що не є бюджетними. В документі вказується номер субрахунку, на якому обліковується заборгованість та її сума на початок та на кінець звітного періоду. У довідці також зазначається найменування кредитора, реквізити документів, що підтверджують наявність заборгованості та вказуються причини виникнення або зменшення заборгованості.

Скачати зразок довідки про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними можна за посиланням.

Додати новий коментар