Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Форма довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 33 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №1207 від 17.12.2014 р.

Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами щоквартально та надається разом зі звітом до Казначейства.

Інформація в документі надається в розрізі КЕКВ та кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

В довідці зазначається дебіторська заборгованість на початок звітного року, в тому числі строк давності якої минув, дебіторська заборгованість з простроченим терміном позовної давності, що настав протягом цього року, списана заборгованість та заборгованість на кінець періоду. За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду зазначаються причини її виникнення.

Бланк довідки про дебіторську заборгованість за видатками можна скачати на нашому сайті.

Додати новий коментар