Довідка до акта № ___ інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

Довідка є додатком 10 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

Довідка складається та підписується бухгалтером бюджетної установи у разі проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами. В довідці розшифровується дебіторська та кредиторська заборгованість, яка виникла в установі на час проведення інвентаризації.

В шапці документу вказується найменування та код ЄДРПОУ установи та дата складання довідки. В таблицю вносяться наступні відомості: найменування і адреса дебітора, кредитора, за що виникла заборгованість, з якого часу, суми дебіторської та кредиторської заборгованості, документ, який підтверджує заборгованість і особу, яка пропустила строк позовної давності.

Скачати довідку до акта інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами можна на нашому сайті.

Додати новий коментар