Договір про надання поворотної фінансової допомоги

Договір про надання поворотної фінансової допомоги не затверджений жодними нормативними документами та складається у відповідноcті до норм глави 60 Цивільного Кодексу України.

В загальній частині документу зазначається дата та місце складання договору та вказуються загальні дані позичальника та позикодавця.

Договір складається з дев’яти розділів. В першому розділі описуються предмет та строки договору, в другому та третьому – умови надання допомоги та порядок її повернення. В наступному розділі зазначається відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору. П’ятий розділ присвячено порядку розгляду спорів, шостий – описує умови виконання договору в форс-мажорній ситуації. Наступні розділи описують права та обов’язки сторін, оговорюють строки дії договору та інші положення. Наприкінці документу вказуються реквізити кожної з сторін. Договір складається в двох екземплярах.

Скачати зразок договору про надання поворотної фінансової допомоги можна за посиланням.

Додати новий коментар