Декларація про обсяги зберігання зерна

Декларація затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1877 від 12.12.2002 р. «Про затвердження Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання зерна» та є додатком 1 до Постанови.

Декларація подається суб'єктами зберігання зерна:зерновим складом, суб'єктом виробництва зерна, іншими суб’єктами господарювання щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом станом на 1 число з наростаючим підсумком до державних інспекцій сільського господарства.

В шапці документу вказується найменування об’єкту зберігання зерна та її місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, зазначаються види зернових ресурсів та обсяги зберігання зерна.

в таблицю вноситься інформація в розрізі найменувань зернових культур та їх класності за показниками: перебуває на зберіганні на початок звітного періоду, надходження за звітний період, використання (реалізація) за звітний період, перебуває на зберіганні на кінець звітного періоду.

Скачати бланк декларації про обсяги зберігання зерна можна на нашому сайті.

Додати новий коментар