Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Декларація є додатком до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ. Останні зміни до документу внесені ЗУ № 406-VII від 04.07.2013 р.

Декларацію заповнюють державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, депутати всіх рівнів, судді, військові посадові особи, особи рядового й начальницького складу силових структур, посадові особи інших держорганів. Декларація заповнюється до 1 квітня року, наступного за звітним, та подається за місцем служби.

Декларація містить шість розділів. В першому розділі наводяться загальні відомості про декларанта та його членів сім’ї. В другому розділі містяться відомості про одержані доходи з усіх джерел в Україні й за її межами декларантом та членами його сім’ї. Далі наводяться відомості про нерухоме майно та про транспортні засоби. П’ятий розділ містить дані про вклади в банках, цінних паперах та інші активи, в шостому – зазначається інформація про фінансові зобов’язання декларанта та членів його сім’ї.

Скачати бланк декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру можна на нашому сайті.

Додати новий коментар