Баланс (форма №1)

Форма балансу затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 1 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №289 від 04.03.2015 р.

Форма складається розпорядниками бюджетних коштів щоквартально та надається в органи Державної Казначейської служби згідно затвердженого графіку.

Баланс містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі даних бухгалтерського обліку станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

Перша сторінка документу – титульний лист, що містить відомості про період звіту та дані про установу.

Баланс має дві частини: актив та пасив. В активі виводяться показники діяльності установи по загальному та спеціальному фонду в розрізі оборотних та необоротних активів і витрат. В пасиві зазначаються відомості про власний капітал, зобов’язання та доходи. В звіті також наводиться розшифровка позабалансових рахунків.

Скачати звіт за формою «баланс» (форма №1) можна на нашому сайті.

Додати новий коментар