Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами є додатком 9 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

В шапці документу зазначається найменування установи, код ЄДРПОУ, дата складання акту, підстави проведення інвентаризації (номер та дата наказу) та станом на яку дату проведено інвентаризацію. Форма містить дві таблиці. В першу таблицю вносяться дані інвентаризації дебіторської заборгованості, а саме найменування рахунків, субрахунків, загальна сума заборгованості за балансом, в тому числі суми заборгованості, що підтверджені кредиторами, та заборгованість яка не підтверджена, заборгованість за якою минула позовна давність. В таблицю 2 вносяться аналогічні дані у розрізі кредиторської заборгованості.

Скачати акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами можна за посиланням.

Додати новий коментар