Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей

Акт інвентаризації є додатком 7 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

На початку документу зазначається найменування та код ЄДРПОУ бюджетної установи, дата складання акту та місце перевірки, наводиться розписка матеріально-відповідальної особи. В акті потрібно вказати дату та номер наказу на підставі яких проведена інвентаризація та результати її проведення. В акті потрібно зазначити наявність в касі готівки та інших цінностей, що зберігаються в касі в грошовому еквіваленті та порівняти з обліковими даними. За підсумками інвентаризації виводиться лишок або недостача коштів у касі та у разі їх виявлення матеріальною особою надається пояснення причини виникнення лишків або нестач. За результатами інвентаризації та пояснення матеріальної особи приймається рішення керівника, яке наводиться наприкінці акту.

Скачати акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей можна за посиланням.

Додати новий коментар