Типова форма №ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів

Бланк типової форми №ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів затверджено наказом Міністерства статистики №352 від 29.12.95.

Типова форма №ОЗ-6 є єдиним бланком для підприємств усіх форм власності, який використовується для відображення окремих даних первинного обліку по кожному об'єкту основних засобів.

Бланк типової форми №ОЗ-6 двохсторонній. На титульній сторінці в “шапці” вказується назва підприємства та його реєстраційний код, вписується повне найменування основного засобу та його призначення, найменування заводу виробника, модель, тип і марка. У табличній частині деталізується інформація про стан обліку основного засобу, а саме наводиться:

  • Місце розташування.
  • Рахунки та субрахунки обліку.
  • Первісна вартість.
  • Коди, норми амортизації та поправочний коефіцієнт.
  • Дата вводу в експлуатацію.
  • Номери: інвентарний, заводський та паспортний.
  • Сума накопиченої амортизації для потреб капітального ремонту.
  • Рік випуску.
  • Інформація про вміст дорогоцінних металів, тощо.

Наприкінці титульної сторінки державні підприємства вказують джерело з якого було профінансовано придбання об'єкту основних засобів.

На зворотній стороні бланку типової форми №ОЗ-6 наводиться інформація про добудування, доустаткування, модернізацію, індексацію та ремонт (плановий чи позаплановий) основного засобу. Нижче дається коротка індивідуальна характеристика об'єкту обліку та ставиться підпис посадової особи, яка заповнила бланк.

Скачати бланк типової форми №ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів ви можете за посиланням нижче.

Додати новий коментар