Акт списання основних засобів (типова форма ОЗ-3)

Типова форма ОЗ-3 акт списання основних засобів затверджена наказом Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку» №352 від 29.12.1995 року. Заповнюється відповідно до вимог листа Державного комітету статистики України "Щодо надання роз'яснення стосовно застосування типових форм первинного обліку" від 05.12.2005 р. № 14/1-2-25/102 при необхідності оформлення вибуття з балансового обліку предметів або споруд, які відносяться до основних засобів у разі їх повного зносу.

В основній частині акту зазначаються дані про засоби: місце (цех, відділ ) де перебував об’єкт, який підлягає списанню, рахунки (субрахунки), код аналітичного обліку по дебету та кредиту, первинна вартість, сума нарахованого зносу, інвентарний та заводський номери, рік випуску та нарахування амортизаційних відрахувань. В описовій частині вказується дата надходження на підприємство, кількість ремонтів, наявність дорогоцінних металів, та причини списання.

Спеціально затверджена постійна комісія робить висновки про неможливість подальшої експлуатації. Акт складається в двох екземплярах, підписується кожним членом комісії та затверджується керівником. Один примірник зберігається в бухгалтерії, другий – у матеріально-відповідальної особи.

Зразок бланку «Акт списання основних засобів (типова форма ОЗ-3)» можна знайти на нашому сайті за посиланням нижче.

Додати новий коментар