Типова форма №МШ-8 Акт на списання малоцінних та швидкозношувальних предметів

Бланк Акту на списання малоцінних та швидкозношувальних предметів (типова форма №МШ-8) затверджено наказом Міністерства статистики №145 від 22.05.96.

Типову форму №МШ-8 використовують підприємства усіх форм власності, з метою документального підтвердження факту списання балансової вартості малоцінних та швидкозношувальних предметів.

Бланк типової форми №МШ-8 має два боки і складається з «шапки» та табличної частини:

  • У «шапці» наводиться назва підприємства та його ідентифікаційний код, робиться відмітка про затвердження цього документу керівником.
  • У табличній частині вказується дата та місце складання акту та кореспондуючі рахунки бухгалтерського обліку. Далі приводиться повний перелік малоцінних та швидкозношувальних предметів, які списуються, зокрема зазначається: найменування предмету, його табельний та номенклатурний номери, одиниці виміру, кількість, дата надходження, ціна і сума, строк служби та причина списання.

Наприкінці табличної частини загальна кількість списаних предметів зазначається прописом та заносяться номера та дати актів вибуття.

Якщо в процесі знищення малоцінних та швидкозношувальних предметів виник брухт, який має бути оприбуткований, то інформацію про нього вносять у наступну таблицю.

На завершення акт на списання малоцінних та швидкозношувальних предметів підписує голова та всі члени ліквідаційної комісії.

Скачати бланк типової форми №МШ-8 акт на списання малоцінних та швидкозношувальних предметів ви можете за посиланням нижче.

Додати новий коментар