Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма №КО-3а)

Форма журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів затверджена Постановою НБУ №637 від 15.12.2004 р., якою було прийнято «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Типова форма №КО-3а може використовуватись підприємствами усіх форм власності.

Ведення журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів здійснюється підприємствами з метою впорядкування первинних документів, які оформлюються у зв'язку з рухом грошових коштів в касі.

Бланк типової форми №КО-3а складається з “шапки” та табличної частини:

  • В “шапці” типової форми №КО-3а вписується назва підприємства та його реєстраційний код.
  • Таблична частина типової форми №КО-3а складається з двох частин. У лівій частині (графи з 1 по 4) здійснюється реєстрація прибуткових касових документів, у правій (графи з 5 по 8) — видаткових. В графах 1 і 5 вказується дата складання касового документа. В графах 2 і 6 присвоєний цим документом порядковий номер. Графи 3 і 7 відображають відомості про суму документа в гривнях і копійках. Графи 4 і 8 носять назву «Примітка», в них, як правило, зазначаються відомості про цільове призначення коштів і відомості про одержувача, або платника.

Коментарі

Спасибо :)

Велике спасибі!

Большое человеческое Спасибо!!!!!!!!!

Додати новий коментар